Historia

Anders Zorns och Nils Anderssons ”räddningsinsats” för den gamla spelmansmusiken genom att anordna spelmanstävlingen i Gesunda år 1906 blev kanske inledningen till organiserad folkmusik. Timas Hans från Ore (men som då bodde i Bollnäs) vann denna första spelmanstävling.

Å 1908 tyckte Nathan Söderblom att det var dags för Hälsingespelmännen. Under midsommarhelgen arrangerades i Delsbo en Hälsingestämma med olika aktiviteter. Annandagen kl 10 började spelmanstävlingen. Först ut blev genom lottning Myr Hans med två låtar. Han hade då 15.000 människor framför sig och erövrade ett 2:a pris på 20 kr.

Midsommarhelgen 1909 blev det Hälsingestämma i Bollnäs. Med Nathan Söderblom som konferencier. Den hölls ute på Långnäs i dåligt väder, men trots det inför 10.000 åhörare. Pelle Schenell, Karl Sved, Jon Erik Hall, Lars Forslin, Johan Nordell och Lars Linde fick 1: a pris – 30 kr. Ett extra 1: a pris fick Timas Hans och Brita Häll på 25 kr och dessutom 15 kr för publik underhållning med lurblåsning.

När spelmanslaget 1959 arrangerade en Jubileums-Hälsingestämma på Långnäs med Jon Erik Öst som konferencier hade man bjudit in sju spelmän som var med 1909:, Näs-Erik Olsson,Anders Wallin, Magnus (Manne) Olsson, L E Forslin, Oskar och Edvin Bergkvist samt Manne Eriksson.
1928 bildades Hälsinglands spelmansförbund, men efter första årsmötet 1929 blev verksamheten oregelbunden och svag, eftersom tiderna var dåliga. Ett par citat ur Anders Jonssons ”Folkmusiken i Hälsingland genom tiderna” ger kanske en uppfattning om förhållandena: ”Ett protokoll från den 3 november 1940 förmäler att medlemmar i HSF samlats i Godtemplarhuset i Bollnäs för att återuppliva den sedan fyra år tillbaka overksamma organisationen…”

”Hur som helst så dröjde det till 1949 innan nästa protokoll skrevs vid ett möte hållet i Oscar Björkmans affärslokal den 16 juni. Vid detta möte valdes till styrelse: Oscar Björkman ordf, Mauritz Persson (nu Callmyr) sekr, Helmer Gladh, kassör. Övriga: Edvin Bergqvist och Bror Olsson. Då man läser detta protokoll får man en känsla av att en förbundets vår är i antågande och som dess två första svalor noteras att engagementsanbud kommit från Idrottsmässan om att förbundet mot en ersättning av 1.000 kr skulle spela på dess fest den 17 och 18 juli samt, att regelbundna träffar skulle hållas en gång i månaden.”

Sista stycket i citatet var troligen upptakten till Bollnäsbygdens spelmanslag. Hela styrelsen kom ju från Bollnäsbygden och styrelsemedlemmama hade troligen med sig sina spelkamrater till träffarna. Bollnäslaget var landskapets första spelmanslag. 1950 bildades Delsbolaget och sedan kom Bergsjö, Forsa, Järvsö, Ljusdal, Färila, Arbrå, Alfta, Utomherten och Söderhamn.
I Blombergs ”Bollnäs Historia del 1” finns under rubriken ”Allmogemusiken” följande Bollnässpelmän nämnda: Anders Wallin, hans far Jonas Wallin och farfar Jonas Wallin, Lars Persson (Geting-Lasse), Anders Jansson Wikström (Vingel Anders), Erik Rimström (Rimsen), Knuss-Olle, Olov Olsson (Pallas-Olle), C F Apelgren, Lars Linde och Magnus Olsson. Av dessa var det bara Manne Olsson som hann vara med i spelmanslaget. Lagets förste ledare var Helmer Gladh. I slutet av 60-talet och början av 70-talet dalade medlemsantalet betänkligt.

1974 flyttade Mauritz Callmyr till Bollnäs och blev då ledare för Bollnäsbygdens spelmanslag. Nu ökade medlemsantalet! Laget registrerades nu som en förening och verksamheten kan följas i de protokoll som finns arkiverade hos sekreteraren.

Örjan Hans-Ers var spelledare under åren 1992 – 2015.
Bengt Jonsson anslöt som spelledare 1999.

Källor: A Jonsson: Folkmusiken i Hälsingland genom tiderna
J E Blomberg: Bollnäs Historia del I
H Törnros: Bollnäs Finnskog