Info

Bollnäsbygdens Spelmanslag bildades 1949. Detta gör laget till Hälsinglands äldsta spelmanslag. Laget brukar även omtalas som Sveriges största. Bollnäsbygdens Spelmanslag är idag ett begrepp i hela landet. Laget har gjort två CD-skivor. Den första, “Så länge fingrarna rör sig,” gjordes till 50-årsjubileet 1999 och den andra “Så länge fötterna rör sig,” släpptes 2005. skivorna har sålt över hela Norden och har på många sätt kommit att bli stilbildande inom genren ”spelmanslag”.

Inom laget har det genom åren bildats en lång rad av fria grupper. Många med s k traditionellt spel men även ett flertal experimentella och nyskapande grupper. Under de senaste åren har laget blivit ett av Sveriges mest anlitade spelmanslag.

Till 60-årsjubileet 2009 gjordes en dokumentärfilm om laget. Ett filmteam föjde laget under ett år. Filmen slutar med segern i Nordiska mästerskapen i folkmusik i Sälen. Filmen heter ”Spelmanslaget – ung och gammal i takt med tiden”.

Ett axplock från de senaste årens turnéer & evenemang  med Bollnäslaget:
Stockholm Pride festival 2006 och 2007, Linköping Folk Festival, Västerås Konserthus, Uppsala Konserthus, SR P2 Folke,  Umeå Folkmusikfestival, Roskilde folkmusikfestival, Segrare i Gregorikappleiken i Östersund 2004 , Medverkan TV4 Nyhetsmorgon. Spelmanslaget representerade Sverige vid världsutställningen i Shanghai 2009.

Sommaren 2012 representerade laget Sverige vid den stora världs- och folkmusikfestivalen i Rudolstadt, Tyskland. Vi gav konserter, spelade till dans samt hade låt- och danskurser. Festivalen hade 90000 besökare under tre dagar.
Senare på sommaren medverkade vi på spelmansstämman i Höjby i Danmark.

Sommaren 2013 spelade vi på Folkmusikfestivalen i Korrö.

Under sommaren 2014 medverkade vi på folkmusikfestivalen i Kaustinen.

Laget fungerar som ambassadörer för södra Hälsingland och Bollnäs. Laget utgör en drivkraft för den folkliga kulturens utveckling i regionen. Spelmanslaget har på 15 år gått från att vara en bevarande och museal verksamhet till att vara en del av sin samtid med blicken riktad långt in i 21:a århundradet. Spelmanslaget har kommit att bli en plantskola för yngre folkmusiker med professionella ambitioner. Det unika är att även de som etablerat sig i folkmusikeliten i Norden väljer att återvända till laget vid dansspelningar och konserter. Laget står för trygghet, för hemma, för platsen där allt började…

Spelmanslaget har kommit att bli den sammanhållande länken för folkmusik i södra Hälsingland. Spelmanslaget har 40 medlemmar (2023) varav 30 aktiva spelmän. De aktiva medlemmarna har ett åldersspann på 15-90 år, omfattar allt från amatörer till musikpedagoger och frilansande folkmusikproffs.

Program

För varje vår, sommar och höst görs ett program över de spelningar och träningskvällar som planeras. Detta program finns inlagt på medlemssidan. Kontakta oss om du vill bli medlem i spelmanslaget och få inloggningsuppgifter dit.

Måndagskvällar

Varje måndag 18.00 – 20.00 träffas vi och spelar i Snoddassalen på Kulturskolan, Odengatan 19, Bollnäs. I halvtid tar vi fikarast. Vi lär oss nya och finslipar gamla låtar. Låtarna lärs ut på gehör men det finns noter på låtarna. Från och med 2023 finns notarkivet på lagets medlemssida på hemsidan. Båda sidorna är lösenordsskyddade. Som medlem i spelmanslaget får du lösenordet. Före 2023 förvarades, och förvaras alltjämt, noterna i pärmar i lagets arkiv.  20 – 30 personer deltar varje måndagskväll.

Spelledare

Bengt Jonsson är spelledare.

Spelningar

Till höger på hemsidans första sida finns en lista på kommande spelningar. På medlemssidan på hemsidan finns ett anmälningsformulär där man anmäler sig till lagets spelningar.

Medlemmar

Föreningen består av ca 30 aktiva medlemmar. De flesta spelar fiol, men några spelar flöjt, nyckelharpa, bas, dragspel och gitarr.

Styrelsen

Styrelsen år 2023:
Per-Åke Svensson, ordförande
Hannah Gustafsson, sekreterare
Lena Björklin, kassör
Tina Sahlin, ledamot
Kerstin Palm, ledamot
Kristina Sundqvist, ledamot
Annelie Nilsson, ledamot
Peter Strömbäck, suppleant
Per Lundagårds, suppleant

Medlemskap

Medlemsavgiften i föreningen är 500 kr per år. För ungdomar upp till 20 år eller studenter med CSN-kort är avgiften 200 kr. Ungdomar/studerande kan betala 100 kr per termin. Man kan också vara stödjande (ej aktiv) medlem och detta kostar 200 kr. Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften till vårt bankgironummer, 5041-7682. Välkommen som medlem!

Organisationsnummer: 886000-5969